Крупнейшие банки в Баку 19 и 20 августа либо полностью остановили продажу иностранной валюты без объяснения причин, либо ограничили операции суммой от $100 до 500 в руки.

Опубликовано в Новости

С 5 апреля банки Азербайджана приостанавливают выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте сроком на один месяц.

Опубликовано в Новости
Суббота, 30 января 2016 14:24

S&P понизило рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана до 'BB+' с 'BBB-', но повысило прогноз до "стабильного" с "негативного".

Опубликовано в Новости
Власти Азербайджана обратились за финансовой помощью в Международный валютный фонд (МВФ) и к Всемирному банку с просьбой выделить средства на проведение экономических реформ.
Опубликовано в Новости
Правительство Азербайджана намерено ввести ограничение на вывоз валюты из страны.
Опубликовано в Новости
Центральный банк Азербайджана запретил реализацию валюты в обменных пунктах коммерческих банков.
Опубликовано в Новости
В ближайшие четыре года правительство Азербайджана будет реализовывать строгий режим экономии.
Опубликовано в Новости

Центральный банк Азербайджана принял решение перейти с 21 декабря 2015 года к плавающему курсу маната.

Опубликовано в Новости

Про встановлення офіційного курсу маната до долара повідомляється на сайті ЦБ Азербайджану.

20 лютого курс національної валюти становив 0,78 маната за долар. У повідомленні Центробанку вказується, що цей крок зроблений для «стимулювання диверсифікації економіки Азербайджану, посилення її міжнародної конкурентоспроможності та експортного потенціалу».

Як раніше зазначав голова ЦБ Азербайджану Ельман Рустамов, девальвація маната буде відбуватися «м'яко», «з урахуванням інтересів населення». Про плани щодо девальвації національної валюти влади Азербайджану повідомили ще на початку 2015 року. Після зниження офіційного курсу маната до долара міністерство економіки і промисловості Азербайджану вже оголосив про посилення контролю росту цін на споживчому ринку.

На минулому тижні ЦБ Азербайджану оголосив, що при визначенні курсу маната з 16 лютого буде використовуватися бівалютний кошик, в яку увійдуть долар і євро. У повідомленні азербайджанського ЦБ говорилося, що «застосування нових операційних рамок дозволить проводити більш гнучку курсову політику і забезпечити макроекономічну ефективність».

Курс маната до долара з 2011 року, коли було введено двостороннє таргетування обмінного курсу маната і американської валюти, практично не змінювався. Проте в умовах падіння цін на нафту, яка є основною статтею азербайджанського експорту, ЦБ змушений продавати валюту для підтримки маната дорого, що призвело до зниження золотовалютних резервів на $2,4 млрд. Як пояснив експерт агентству «Новини - Азербайджан», ЦБ опинився перед вибором - піти на різке зниження курсу маната на 20-30% або проводити поступову девальвацію.

Раніше на цьому тижні істотно знизився до долара курс молдавського лея. В ході біржових торгів 17 лютого курс американської валюти до лею зріс на 17,2%, з 20,47 до 24 лей. За весь 2014 рік курс лея до долара знизився на 19,6%. В січні 2015 року Національний банк Молдови (НДМ) витратив на підтримку курсу лея близько $140 млн, в результаті чого резервні активи банку скоротилися до $1,933 млрд, що стало найменшим показником з 2011 року.

За матеріалами РБК

Опубликовано в Новости
Об установлении нового официального курса маната к доллару сообщается на сайте ЦБ Азербайджана.

20 февраля курс национальной валюты составлял 0,78 маната за доллар. В сообщении Центробанка указывается, что этот шаг предпринят для «стимулирования диверсификации экономики Азербайджана, усиления ее международной конкурентоспособности и экспортного потенциала».

Как ранее отмечал председатель ЦБ Азербайджана Эльман Рустамов, девальвация маната будет происходить «мягко», «с учетом интересов населения». О планах по девальвации национальной валюты власти Азербайджана сообщили еще в начале 2015 года. После снижения официального курса маната к доллару министерство экономики и промышленности Азербайджана уже объявило об усилении контроля роста цен на потребительском рынке.

На прошлой неделе ЦБ Азербайджана объявил, что при определении курса маната с 16 февраля будет использоваться бивалютная корзина, в которую войдут доллар и евро. В сообщении азербайджанского ЦБ говорилось, что «применение новых операционных рамок позволит проводить более гибкую курсовую политику и обеспечить макроэкономическую эффективность».

Курс маната к доллару с 2011 года, когда было введено двустороннее таргетирование обменного курса маната и американской валюты, практически не менялся. Однако в условиях падения цен на нефть, которая является основной статьей азербайджанского экспорта, ЦБ вынужден был продавать валюту для поддержания маната дорого, что привело к снижению золотовалютных резервов на $2,4 млрд. Как пояснял эксперт агентству «Новости – Азербайджан», ЦБ оказался перед выбором – пойти на резкое снижение курса маната на 20–30% или проводить постепенную девальвацию.

Ранее на этой неделе существенно снизился к доллару курс молдавского лея. В ходе биржевых торгов 17 февраля курс американской валюты к лею вырос на 17,2%, с 20,47 до 24 лей. За весь 2014 год курс лея к доллару снизился на 19,6%. В январе 2015 года Национальный банк Молдавии (НДМ) потратил на поддержание курса лея около $140 млн, в результате чего резервные активы банка сократились до $1,933 млрд, что стало наименьшим показателем с 2011 года.

 

По материалам РБК

Опубликовано в Новости

Присоединяйтесь