Moody's і S&P знизили рейтинги російських банків

У прес-релізі американської компанії повідомляється про зниження рейтингів Альфа-банку, Агентства з іпотечного житлового кредитування (АІЖК), Внєшекономбанку (ВЕБ), ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку та Сбербанку Росії.

Зокрема, довгострокові рейтинги депозитів Альфа-банку, Газпромбанку і Россельхозбанку в національній та іноземній валютах, а також їх рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу знижені з рівнів Ba1 до Ba2 з "негативним" прогнозом рейтингу.

Довгострокові рейтинги для ВЕБ і АІЖК, а також їх рейтинги пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань, знижені з позначки Baa3 до Ba1 з "негативним" прогнозом рейтингу.

Рейтинги фінансової стійкості (bank financial strength ratings, BFSR) Альфа-банку і Сбербанку знижені з рівня D до D-. Рейтинги BFSR ВТБ і Газпромбанку знижені з рівнів D - до E+.

За даними прес-релізу Standard & poor's, агентство змінило рейтингові оцінки у відношенні 20 російських банків.

Дії рейтингових агентств США відносно фінансового сектора Росії пролунали на тлі суперечливих коментарів з боку Міністерства фінансів РФ. У вівторок, 24 лютого, заступник міністра фінансів Сергій Сторчак зазначив, що Росії "немає потреби" далі підтримувати договірні відносини з міжнародними рейтинговими агентствами.

За матеріалами "Вести Экономика"

Moody's и S&P снизили рейтинги российских банков

В пресс-релизе американской компании сообщается о снижении рейтингов Альфа-банка, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Внешэкономбанка (ВЭБ), ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и Сбербанка России.

В частности, долгосрочные рейтинги депозитов Альфа-банка, Газпромбанка и Россельхозбанка в национальной и иностранной валютах, а также их рейтинги приоритетного необеспеченного долга понижены с уровней Ba1 до Ba2 с "негативным" прогнозом по рейтингу.

Долгосрочные рейтинги для ВЭБ и АИЖК, а также рейтинги их приоритетных необеспеченных долговых обязательств, снижены с отметки Baa3 до Ba1 с "негативным" прогнозом по рейтингу.

Рейтинги финансовой устойчивости (bank financial strength ratings, BFSR) Альфа-банка и Сбербанка снижены с уровня D до D-. Рейтинги BFSR ВТБ и Газпромбанка снижены с уровней D- до E+.

По данным пресс-релиза Standard & Poor's, агентство изменило рейтинговые оценки в отношении 20 российских банков.

Действия рейтинговых агентств США в отношении финансового сектора России прозвучали на фоне противоречивых комментариев со стороны Министерства финансов РФ. Во вторник, 24 февраля, заместитель министра финансов Сергей Сторчак отметил, что России "нет необходимости" дальше поддерживать договорные отношения с международными рейтинговыми агентствами.

По материалам "Вести Экономика"

S&P: ЄС впорається з виходом Греції з єврозони

"Навіть якщо доведеться списати всі гроші, надані у позику Греції, це не матиме жодних негативних наслідків для фінансової репутації кредиторів", - заявив він в інтерв'ю газеті Börsen-Zeitung, опублікованому у середу, 11 лютого.

Як пояснив пан Кремер, "всупереч громадській думці, сума наданих Греції гарантій не так вже й велика порівняно з економічною міццю країн-кредиторів". Він вказав, що, наприклад, Німеччина, була змушена інвестувати в порятунок німецьких банків набагато більше грошей, ніж ті збитки, які виникли б у разі повної втрати коштів, належних за грецьким кредитами.

Головний аналітик S&P вважає несерйозними загрози уряду в Афінах з приводу того, що єврозона розсиплеться як картковий будиночок, якщо Греція покине її. Він наголосив, що небезпека розповзання кризи не так вже велика, оскільки "Греція дуже слабка економічно та інтегрована в єврозону навіть менше, ніж можна було б укласти з економічної статистики".

Моріц Кремер, проте, попередив, що для самої Греції вихід з єврозони матиме катастрофічні наслідки.

"Населенню Греції, можливо, доведеться знову пройти через всі ті злигодні, які вони вважали вже подоланими", - вважає він.

За словами аналітика S&P, Греція більше всіх інших країн єврозони залежить від імпорту і в разі її виходу з валютного союзу Афінам буде важко, не маючи кредитів, фінансувати імпортні енергоносії, продовольство та медичні товари.

За матеріалами Deutsche Welle

S&P: ЕС справится с выходом Греции из еврозоны

"Даже если придется списать все деньги, предоставленные взаймы Греции, это не будет иметь никаких негативных последствий для финансовой репутации кредиторов", - заявил он в интервью газете Börsen-Zeitung, опубликованном в среду, 11 февраля.

Как пояснил господин Кремер, "вопреки общественному мнению, сумма предоставленных Греции гарантий не так уж велика по сравнению с экономической мощью стран-кредиторов". Он указал, что, к примеру, Германия, была вынуждена инвестировать в спасение немецких банков гораздо больше денег, чем те убытки, которые она понесла бы в случае полной потери средств, причитающихся по греческим кредитам.

Главный аналитик S&P считает несерьезными угрозы правительства в Афинах по поводу того, что еврозона рассыплется как карточный домик, если Греция покинет ее. Он подчеркнул, что опасность расползания кризиса не так уж велика, поскольку "Греция очень слаба экономически и интегрирована в еврозону даже меньше, чем можно было бы заключить по экономической статистике".

Мориц Кремер, однако, предупредил, что для самой Греции выход из еврозоны будет иметь катастрофические последствия.

"Населению Греции, возможно, придется вновь пройти через все те лишения, которые они считали уже преодоленными", - полагает он.

По словам аналитика S&P, Греция больше всех других стран еврозоны зависит от импорта и в случае ее выхода из валютного союза Афинам будет трудно, не имея кредитов, финансировать импортные энергоносители, продовольствие и медицинские товары.

По материалам Deutsche Welle

S&P знизило рейтинги великих європейських банків

Зокрема, були знижені довгострокові кредитні рейтинги Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland Group Plc і Standard Chartered Plc.

Рейтинги німецьких Commerzbank AG, Deutsche Bank AG і австрійського Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, а також ряд їх дочірніх компаній були поміщені в список на перегляд з "негативним" прогнозом. Як очікується, перегляд буде завершений до травня 2015 року.

Негативні рейтингові дії відносно найбільших і системно значимих банків Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Австрії пов'язані з директивою Євросоюзу по санації та ліквідації банків (Bank Recovery and Resolution Directive), яка була прийнята торік.

На думку експертів S&P, імовірність надання екстреної державної підтримки банкам стала нижче. Фінансові організації тепер самі несуть відповідальність за свої збитки у разі кризи.

Експерти також відзначають, що залишається багато неясностей щодо того, як саме буде застосовуватися нове законодавство.

За матеріалами "Вести Экономика"

S&P снизило рейтинги крупных европейских банков

В частности, были снижены долгосрочные кредитные рейтинги Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland Group Plc и Standard Chartered Plc.

Рейтинги немецких Commerzbank AG, Deutsche Bank AG и австрийского Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, а также ряд их дочерних компаний были помещены в список на пересмотр с "негативным" прогнозом. Как ожидается, пересмотр будет завершен к маю 2015 года.

Негативные рейтинговые действия в отношении крупнейших и системно значимых банков Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии связаны с директивой Евросоюза по санации и ликвидации банков (Bank Recovery and Resolution Directive), которая была принята в прошлом году.

По мнению экспертов S&P, вероятность оказания экстренной государственной поддержки банкам стала ниже. Финансовые организации теперь сами несут ответственность за свои убытки в случае кризиса.

Эксперты также отмечают, что остается много неясностей относительно того, как именно будет применяться новое законодательство.

 

По материалам "Вести Экономика"

S&P розмістило рейтинги Греції на перегляд

"Розміщення рейтингів Греції в списку на перегляд відображає думку агентства про те, що економічна та бюджетна політика, що проводиться новообраним грецьким урядом, ... частково несумісна з рамкової концепцією, погодженою з попереднім урядом і офіційними кредиторами", - повідомляється в прес-релізі.

Агентство відзначає, що якщо новий уряд країни не зможе домовитися з кредиторами щодо подальшої фінансової підтримки, то це сильно послабить кредитоспроможність Греції.

S&P збереже рейтинги Греції на поточному рівні, якщо переговори уряду країни з офіційними кредиторами не приведуть до зміни потоків фінансування. Рейтинги країни не зміняться за умови обмеженого впливу поточної невизначеності на економіку країни.

Рейтинги країни будуть знижені у разі збільшення тиску на зовнішнє фінансування країни. Негативна рейтингова дія може також відбутися в результаті збільшення боргу Греції або скорочення фінансування.

S&P опублікує рішення щодо рейтингів Греції 13 березня.

За матеріалами "Прайм"

S&P поместило рейтинги Греции на пересмотр

"Помещение рейтингов Греции в список на пересмотр отражает мнение агентства о том, что экономическая и бюджетная политика, проводимая новоизбранным греческим правительством, ... частично несовместима с рамочной концепцией, согласованной с предыдущим правительством и официальными кредиторами", - сообщается в пресс-релизе.

Агентство отмечает, что если новое правительство страны не сможет договориться с кредиторами относительно дальнейшей финансовой поддержки, то это сильно ослабит кредитоспособность Греции.

S&P сохранит рейтинги Греции на текущем уровне, если переговоры правительства страны с официальными кредиторами не приведут к изменению потоков финансирования. Рейтинги страны не изменятся при условии ограниченного воздействия текущей неопределенности на экономику страны.

Рейтинги страны будут понижены в случае увеличения давления на внешнее финансирование страны. Негативное рейтинговое действие может также произойти в результате увеличения долга Греции или сокращения финансирования.

S&P опубликует решение по рейтингам Греции 13 марта.

По материалам "Прайм"

S&P заплатит $80 млн штраф власти США

Соответствующих договоренностей S&P достигло с комиссией по ценным бумагам и биржам и с генеральными прокурорами штатов Нью-Йорк и Массачусетс. Агентство также согласилось взять годовой «тайм-аут» и воздержаться от рейтингования ряда инвестиций в коммерческую ипотеку.

Ранее сообщалось, что в рамках данного соглашения S&P может быть оштрафовано на $62 млн. Также сообщалось, что агентству грозит штраф в $1,37 млрд по делу о завышенных рейтингах.

Как отмечается в заявлении Standard & Poor's, агентство довольно, что решение вопросов с комиссией по ценным бумагам и биржам и генеральными прокурорами штатов завершено. Газета уточняет, что комиссии S&P заплатит $58 млн, офису генпрокурора Нью-Йорка – $12 млн, офису генпрокурора Массачусетса – $7 млн. 

По материалам Газета.Ru

S&P поместило на пересмотр рейтинги ВТБ и его "дочек"

Аналогичным образом S&P также отправило на пересмотр с «негативным» прогнозом рейтинги дочерних структур: Банка Москвы, ВТБ Капитала, ВТБ Лизинга, ВТБ Лизинг Финанса, ВТБ Страхования (рейтинги BBB-/A-3).

Агентство также пересмотрит долгосрочные рейтинги казахской, австрийской и французской дочек ВТБ (BB+), краткосрочные рейтинги этих структур подтверждены на уровне B.

Это рейтинговое действие последовало за аналогичным действием в отношении рейтинга России, отмечает S&P.

По материалам Banki.ru
Страница 9 из 12

Присоединяйтесь