Зміни у складі правління ПАТ «Банк Форвард»

Відповідно до рішення Спостережної Ради ПАТ «Банк Форвард», до складу правління внесено зміни


З 26 березня 2018 року припинено повноваження Начальника Фінансового управління – члена Правління Любарського Сергія Олександровича, який перебував на посаді з 01 березня 2016 року. 
З 27 березня 2018 року Пасенка Олександра Анатолійовича призначено Начальником Фінансового Управління та обрано членом Правління Банку.
З 02 квітня 2018 року Кравця Тараса Борисовича призначено Начальником Управління ризик-менеджменту та обрано членом Правління Банку.

Таким чином, станом на 02 квітня 2018 року Правління Forward Bank налічує 6 осіб. 

Forward Bank – український комерційний банк, основний фокус діяльності якого спрямований на обслуговування приватних клієнтів. Банк входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією Національного Банку України, і є членом Фонду гарантування вкладів України.
Надійність Банку та ефективність його діяльності підтверджені авторитетними рейтингами та дослідженнями. Депозитам Банку присвоєно індивідуальний рейтинг надійності на рівні «5+» ВІДМІННА НАДІЙНІСТЬ, за даними дослідження національного агентства IBI-Rating (грудень 2017). Forward Bank входить до «50 провідних банків України», займаючи 34-у позицію у рейтингу, складеному аналітичною групою «Фінансовий клуб» спільно з НАБУ (січень 2017).

Підтвердження рейтингів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлено високими показниками ліквідності, а саме: на 02.04.2018 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) складає 169,81 %, при нормативному значенні — не менше 30 %. Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 65,12 %, при нормативному значенні — не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) складає 84,59 %, при нормі – не менше 40 %. Кредитний портфель на 01.04.2018 р. склав 1 551 895 тис. грн. Кошти фізичних осіб на 01.04.2018 р. склали 1 445 623, 4 тис грн.

Присоединяйтесь