Forward Bank підтвердив рейтинг депозитів на рівні 5 (відмінна надійність)

Українське рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило рейтинг депозитів Forward Bank на рівні 5 – відмінна надійність.

Як повідомляється у релізі агентства, АТ «БАНК ФОРВАРД» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів підтримується на достатньому рівні та більш ніж вдвічі перевищує зобов’язання на вимогу. За рахунок значного нарощення статутного капіталу у 2018 році, Банк має певний профіцит ліквідності – станом на початок січня 2020 року тимчасово вільні кошти у сумі 145 млн грн інвестовано в депозитні сертифікати НБУ (понад 200 млн грн – станом на 24.03.2020 р.). Збалансованість активів та пасивів за строками до погашення підтримується на прийнятному рівні.

«В березні 2020 р. портфель коштів фізичних осіб Forward Bank залишився на рівні лютого 2020 р. Паніка пройшла і сьогодні вже понад 80% клієнтів перерозміщують у нас свої вклади. Тому зараз, в умовах карантину, для того, щоб клієнти мали можливість залишатися вдома і при цьому отримувати дохід від своїх грошей, ми підвищили ставку по вкладах, що оформляються в Forward online, на +2% в порівнянні з відділеннями. Сьогодні у гривні наші клієнти можуть отримувати дохід до 16% річних», - прокоментував Андрій Кисельов, Голова Правління Forward Bank.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2019 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

19

АТ «БАНК ФОРВАРД» (Forward Bank) — комерційний банк, основний фокус діяльності якого спрямований на обслуговування приватних клієнтів в Україні. Станом на 01.04.2020 р. активи банку складають 2 277 млн грн, регулятивний капітал – 319,56 млн грн, статутний капітал — 1 152,9 млн грн, кошти фізичних осіб — 1 795,5 млн грн, кредитний портфель — 1 394,1 млн грн. Forward Bank виконує всі нормативи ліквідності згідно вимог Національного банку України. Норматив достатності (адекватності) капіталу (H2) – 16,3%, при нормативному значенні – не менше 10%. Коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) складає 75,3%, при нормативному значенні — не менше 60%. Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – 542,4% при нормативному значенні – не менше 100%. Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті – 288,7%, при нормативному значенні – не менше 100%. Forward Bank входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією Національного Банку України, і є членом Фонду гарантування вкладів України.

Долучайтесь