Мегабанк збільшить капітал на 450 млн грн

Мегабанк збільшить капітал на 450 млн грн

Акціонери АТ «Мегабанк» на щорічних загальних зборах ухвалили рішення про збільшення капіталу шляхом розміщення 450 млн штук додаткових простих iменних акцiй банку вартістю 1 грн.

Про це банк повідомляє в системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Розмiщення акцій здійснюватиметься без залучення андеррайтера та без здiйснення публiчної пропозицiї.

«Прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал АТ «Мегабанк» шляхом додаткового випуску акцiй на 450 000 000,00 грн (чотириста п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок). Номiнальна вартiсть акцiї - 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакету акцiй емiтента.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу на дату прийняття рiшення становить 63,9477%.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь