НБУ запроваджує для банків новий норматив NSFR

НБУ запроваджує для банків новий норматив NSFR

Національний банк запроваджує новий норматив довгострокової ліквідності для банків - NSFR.

Для підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи НБУ ухвалив новий пруденційний норматив для українських банків - коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

Головна мета NSFR - сприяти зниженню одного з системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткою строковістю фондування банків, збалансувати активи та пасиви банків за строками погашення, створити стимули для банків залучати депозити на довгострокові строки та зменшити залежність від короткострокового фінансування.

Запровадження коефіцієнта NSFR відбувається в рамках гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та рекомендаціями Базельського комітету після запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) та нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності.

NSFR визначає мінімальний рівень ліквідності банку на горизонті один рік та розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування, де: обсяг наявного стабільного фінансування - це сума складових пасивів (регулятивний капітал та зобов’язання), зважених на установлені Національним банком відповідні коефіцієнти, які відображають рівень їх стабільності; а обсяг необхідного стабільного фінансування - це сума складових активів та позабалансових зобов’язань, зважених на установлені НБУ відповідні коефіцієнти, які характеризують їх ліквідність.

Банки повинні будуть дотримуватися нормативу NSFR в цілому за всіма валютами, а також забезпечувати постійний розрахунок та моніторинг NSFR окремо в національній валюті та групі іноземних валют.

Початкове значення та перехідний період для впровадження NSFR в Україні визначатимуться за результатами тестових розрахунків, які здійснюватимуться щомісячно з серпня і до кінця 2020 року.

Згідно з нормами ЄС та Базельськими рекомендаціями мінімальне значення NSFR для банків має становити не менше 100%.

Від початку 2021 року NSFR стане обов’язковим до виконання.

Певний час чинний норматив короткострокової ліквідності (Н6) застосовуватиметься одночасно з NSFR, після чого його буде скасовано.

Новий норматив NSFR упроваджено постановою НБУ від 24 грудня 2019 року №158 "Про запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" та рішенням НБУ №1001-рш "Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)".

Вони набувають чинності з 3 лютого 2020 року.

NSFR - один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007-2008 років.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook.

Долучайтесь