НКЦПФР розширила перелік фіктивних емітентів

НКЦПФР розширила перелік фіктивних емітентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила нових емітентів до списку таких, що мають ознаки фіктивності.

НКЦПФР додала до списку трьох емітентів, що мають ознаки фіктивності, та зупинила обіг цінних паперів:

– ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовпостач»;

– ПАТ «Чорноморська транспортна компанія»;

– ПрАТ «СК «Ван Клік».

На підставі наявної регулярної річної інформації за 2018-2020 роки та звіту про фінансовий стан, НКЦПФР провела ґрунтовний аналіз на відповідність критеріям фіктивності емітентів цінних паперів, та виявила такі порушення:

– непроведення загальних зборів акціонерів протягом 2-х років поспіль, або неутворення органів управління протягом року з дня реєстрації НКЦПФР звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників;
– середньомісячна величина заробітної плати за звітний період є меншою від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;
– основні засоби, або незавершені капітальні інвестиції, або інвестиційна нерухомість, або відстрочені податкові активи, або гроші та їх еквіваленти тощо, складають менш 25% активів емітента станом на кінець звітного періоду;
– відсутність чистого доходу від реалізації продукції станом на кінець фінансового року, а для страховиків – розміру чистих зароблених страхових премій (крім страховиків зі страхування життя).

Двоє із вказаних акціонерних товариств відповідають щонайменше трьом вищезазначеним ознакам фіктивності, а страхова компанія – одночасно двом ознакам, що є підставою для включення до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

«Ми продовжуємо працювати у напрямку виявлення порушень у діяльності компаній на ринках капіталу. Питання якості інструментів завжди стоїть на часі, адже на ринку, на жаль, ще залишились недобросовісні товариства, які порушують правила та законні норми», - зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Нагадаємо, що цей список є відкритою та доступною базою, до якої вносяться емітенти, що не дотримуються чи навмисно порушують встановлені норми чинного законодавства у своїй діяльності. Бути виключеним зі списку емітент може бути у разі, якщо надасть до НКЦПФР документи, які підтверджують усунення підстав для визнання його таким, що має ознаки фіктивності.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу