Мінфін запровадить е-аудит для платників податків

Мінфін запровадить е-аудит для платників податків

Міністерство фінансів розробило концепцію впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків.

Документ розроблено на виконання пункту 2 умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором, для макрофінансової допомоги.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2027 року. Інструмент е-аудиту платників податків базується на інформації, отриманій від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого ОЕСР. Цей файл є легким у використанні та призначений для здійснення заходів податкового контролю із застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Запровадження обов'язкового подання великими платниками ПДВ на запит контролюючого органу під час проведення перевірки SAF-T UA та його аналіз за допомогою спеціалізованого програмного забезпеченням з використанням сучасних методик аудиту передбачається з 1 січня 2023 року.

Запровадження обов'язкового подання усіма великими платниками податків SAF-T UA передбачається з 1 січня 2025 року (за умови прийняття відповідних змін до податкового законодавства).

Запровадження обов'язкового подання усіма платниками податків SAF-T UA може бути запроваджене не раніше 1 січня 2027 року (за умови прийняття відповідних змін до податкового законодавства).

Автоматизована обробка отриманого аудиторського файлу надасть можливості для швидкого виявлення найбільш ризикових як суб’єктів (платників податків), так і об’єктів (транзакцій) для податкових перевірок.

Зокрема, поява нових е-сервісів надасть можливість суттєво покращити ефективність здійснення доперевірочної та контрольно-перевірочної роботи, яка на сьогодні має низку недоліків:

- недостатня точність існуючої системи оцінки ризиків, яка використовується під час планування та проведення податкових перевірок;

- аналіз великих обсягів інформації/документів (у тому числі у паперовому вигляді) в обмежених часових рамках, визначених законодавством;

- недостатньо ефективне превентивне виявлення помилок під час розрахунку податкових зобов’язань, що може зумовлювати накопичення суттєвих податкових ризиків, які призводять до значних нарахувань за результатами податкових перевірок;

- вплив «людського фактору» під час здійснення податкового контролю.

Метою Концепції є перехід до якісно нового рівня здійснення контрольно-перевірочної роботи, що базуватиметься на таких принципах:

- превентивність – своєчасне та оперативне виявлення помилок під час розрахунку податкових зобов’язань платниками податків;

- результативність – підвищення ефективності та точності відбору платників та операцій для проведення податкових перевірок;

- автоматизація – використання спеціалізованого програмного забезпечення для здійснення аналізу;

- ризик-орієнтованість – акцент на перевірці ризикованих операцій у рамках контрольно-перевірочної роботи;

- прозорість – мінімізації «людського фактору».

Впровадження Концепції надасть змогу застосовувати сучасні технології під час здійснення податкового контролю. Результати такої обробки можуть бути використані для оперативного виправлення виявлених розбіжностей платниками податків або під час відбору платників податків для проведення податкової перевірки.

E Audit podatkiv

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь