Уряд надав державним банкам рекомендації по роботі з NPL

Уряд надав державним банкам рекомендації по роботі з NPL

Кабінет міністрів на засіданні 15 квітня затвердив критерії та умови визначення державними банками заходів з управління проблемними активами (NPL).

Документом зокрема передбачається:

- держбанк визначає заходи з управління NPL відповідно до стратегії управління проблемними активами та оперативного плану її реалізації, затверджених наглядовою радою банку - кредитора;

- під час прийняття рішення щодо вибору інструментів врегулювання заборгованості боржника/контрагента, заходів, спрямованих на реалізацію стягнутого майна, банк зобов'язаний надавати перевагу інструменту/заходам, що забезпечують на момент прийняття такого рішення найбільшу чисту теперішню вартість очікуваних грошових потоків від активу;

- вибір інструменту врегулювання заборгованості боржника/контрагента, способів реалізації стягнутого майна обирається банком самостійно;

- встановлюється критерій до активу при застосуванні окремих інструментів врегулювання заборгованості боржників (клас боржника/контрагента за таким активом визначеним банком як непрацюючий, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку);

- встановлюються особливості продажу боргу/відступлення права вимоги до боржника/контрагента за ціною, що є нижчою від балансової вартості активу. Право вимоги має здійснюватись шляхом проведення відкритих та прозорих торгів (аукціонів) та не може бути продано/відступлено боржнику/контрагенту, кінцевому бенефіціарному власнику боржника/контрагента, заставодавцю, поручителю або пов’язаній з ним особою.

Окрім того, постановою визначаються критерії до активів банку, що можуть бути списані за рахунок сформованих резервів.

Дане рішення стало надзвичайно актуальним, адже донедавна механізм роботи з непрацюючими кредитами для держбанків був достатньо обмеженим, що унеможливлювало очищення їхніх балансів від NPL та отримання відшкодування.

Натомість проблемний актив (навіть якщо до нього було здійснено фінансову реструктуризацію) продовжував обліковуватись, вимагав резервування, обслуговування та надалі генерував збитки.

Нагадаємо, Національний банк визначив критерії для списання знецінених фінансових активів банків за рахунок резервів під очікувані збитки, що дозволить банкам позбавитися від непрацюючих (проблемних) кредитів.

Долучайтесь