Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК СІЧ» підвищено

Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК СІЧ» підвищено

Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило АТ «БАНК СІЧ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaAAА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «БАНК СІЧ» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2018 − 2020 р.р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

На сьогоднішній день, довгостроковий кредитний рейтинг позичальника рівня uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» на фінансовому ринку України мають лише 16 банківських установ.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

До позитивних факторів, обумовлюючих рішення рейтингового комітету, було віднесено:

‒ Значні обсяги вкладень у державні цінні папери, що можуть бути охарактеризовані як інвестиції із низьким або близьким до нульового рівнем ризику, формують стале джерело безризикових доходів. Так, за підсумком 2020 р. Банком було отримано 104,8 млн. грн. процентних доходів за державними цінними паперами. Коефіцієнт безризикового покриття витрат, враховуючи вказані доходи, станом на 01.01.2021 р. набув високого (сприятливого) значення та склав 68%.

‒ Банк демонструє сталу тенденцію до нарощення обсягу регулятивного капіталу за рахунок формування позитивного фінансового результату діяльності. Так, станом на 01.01.2021 р. обсяг регулятивного капіталу склав 248,5 млн. грн., збільшившись на 10,2% за результатом 2020 року. Додатково, з метою докапіталізації Банком було залучено субординований борг у розмірі 2,0 млн. дол. (відповідний пакет документів вже надано на розгляд до Національного банку України, погодження очікується у січні цього року).

– Високі значення показників ліквідності. Станом на 01.01.2021 р. коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR) значно перевищували мінімально встановлені рівні. Відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань складало 172% при рекомендованому мінімумі 70%.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2020 р. Банк отримав 432,5 млн. грн. сукупних доходів проти 283 млн. грн. за підсумком аналогічного проміжку минулого року. Чистий прибуток за результатом 2020 р. склав 22 млн. грн.

‒ Високий рівень покриття кредитного портфелю Банку ліквідним забезпеченням. Станом на 01.01.2021 р. кредити юридичних осіб покривалися забезпеченням на 89%, фізичних осіб ‒ на 88%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

Детальніше про банк: www.sichbank.com.ua

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу